Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Evaluarea și monitorizarea substanțelor chimice din mediu” este organizat de către Universitatea din București în cadrul Facultății de Biologie, Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate. Elaborarea acestui program a fost facută în cadrul proiectului „Promovarea expertizei în evaluarea și monitoringul substanțelor  periculoase din mediu  - ProExpert”, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Program RO04- Reducerea substanțelor periculoase, Cererea de propuneri de proiecte nr 2 – Campanii de formare și conștientizare, în parteneriat cu Universitatea Politehnica București și Institutul Norvegian de Sănătate Publică.

Programul postuniversitar a obținut acreditarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice în luna septembrie 2015 și aprobarea organizării începând cu anul universitar 2015 – 2016, la forma de învâțământ cu frecvență, cu o durată de 6 luni. Totalizează un număr de 185 ore didactice (cursuri și activități practice). Certificatul de absolvire  se acordă celor care parcurg perioada de instruire și răspund ulterior tuturor cerințelor de evaluare. Programul vizează dezvoltarea competențelelor profesionale de elaborare de rapoarte sau concluzii ca modalitate de finalizare a investigațiilor specifice, conform reglementărilor în vigoare în domeniul protecției mediului, precum și utilizarea adecvată a instrumentelor din domenii conexe pentru validarea unui fenomen, proces sau concept specific ecologiei și protecției mediului. Finalizarea cu success a programului înseamnă obținerea unui Certificat de abilitare a competențelor profesionale cu un număr de 19 credite transferabile.